Usługi elektryczne

Działamy w branży związanej z szeroko pojętą elektroenergetyką. Zapewniamy kompleksowe usługi elektryczne, instalacyjne i projektowe. Zajmujemy się także modernizacją istniejących instalacji, dostosowujemy je do nowych potrzeb klientów. Ponadto wykonujemy prace związane z konserwacją i serwisowaniem.

Wykonastwo instalacji elektrycznych

Linie kablowe niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe SN/nN, rozdzielnie główne i oddziałowe, wnętrzowe instalacje elektryczne, instalacje automatyki i sterowania, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne

Wykonujemy badania ochronne, okresowe oraz odbiorcze - czyli kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych. W skład badań elektrycznych wchodzą następujące parametry pomiarowe w zależności od badanego systemu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej: przeprowadzenie oględzin stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych, pomiar rezystancji izolacji - ocena ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, sprawdzanie warunku samoczynnego wyłączania zasilania w tym ciąłości przewodów ochronnych - ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa, badanie wyłączników różnicowoprądowych - stan ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej, badanie instalacji urządzeń piorunochronnych i pomiarów rezystancji uziemienia.

Projektowanie instalacji elektrycznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektujemy: instalacje niskiego napięcia dla budynków, lokali usługowych, domów jednorodzinnych, mieszkań, rozdzielnie i stacje transformatorowo-rozdzielcze oraz układy sieci przemysłowych średniego napięcia z wyposażeniem. Naprawiamy lub modernizujemy tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje odgromowe oraz instalacje domofonowe i teletechniczne.

Szczegóły oferty

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów oferty, napisz do nas.

Telefon

tel. 796704697
tel. 500406333
tel. 504623967

Adres

Wrzosowa 14
19-300 Straduny
NIP: 8481876720